Úvodní stránka

MO ČRS ÚJEZD NAD LESY

MO ČRS Újezd nad Lesy

Český rybářský svaz, z.s.  je ...

...spolek, jehož posláním je zejména :

1) Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů, v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

2) Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti. 

3) Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

4) Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. 

5) Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.

6) Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí. 

7) Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem: 

- ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení, 

- poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, školení, zkoušky, 

- poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů, 

- využívat získané dotační prostředky. 

8) Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy. Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.Stanovy 

Českého rybářského svazu

 

 

 

 
 

 

 

Celý článek

Upozorneni

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu přechodu na elektronickou evidenci členů MO ČRS Újezd nad Lesy prosíme, při odevzdání a zakoupení POVOLENKY K LOVU RYB přinést s sebou –
ČLENSKOU LEGITIMACI
+
RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

 

 

Celý článek

ÚŘEDNÍ HODINY:

VŽDY PONDĚLÍ

LEDEN-ČERVEN                                   17.00-19.00 HODIN 

ČERVENEC-SRPEN                                             ZAVŘENO 

ZÁŘÍ-LISTOPAD       1.A 3. PONDĚLÍ     17.00-18.00 HODIN

 PROSINEC              1.-3. PONDĚLÍ      17.00-19.00 HODIN

 

počítadlo.abz.cz

MO ČRS Újezd nad Lesy

Staroújezdská 528
Praha 9
Újezd nad Lesy
19016
IČO: 44268084
č.ú.: 1935248399/0800
IBAN : CZ21 0800 0000 0019 3524 8399
BIC : GIBACZPX
crsmo.ujezdnadlesy@centrum.cz
Vytvořeno službou Webnode