Sponzor mládeže MO ČRS     

                                   

Klikni na LOGO                                                             Klikni na LOGO
                                            

Úvodní stránka

MO ČRS ÚJEZD NAD LESY

MO ČRS Újezd nad Lesy

Český rybářský svaz, z.s.  je ...

...spolek, jehož posláním je zejména :

1) Výkon rybářství ve smyslu zákona o rybářství, tj. chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů, v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.

2) Provozování akvakultury, ochrana přírody, čistoty vod, životního prostředí, propagace rybářství a ochrany přírody ve veřejnosti. 

3) Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

4) Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu. 

5) Rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.

6) Spolupráce s českými i zahraničními institucemi, organizacemi a orgány, jejichž činnost se dotýká rybářství, rybářského sportu, ochrany přírody a životního prostředí. 

7) Vytváření podmínek pro činnost pobočných spolků a členů svazu. Za tím účelem: 

- ctít historii a tradice v rybářství a vést členy k jejich respektování a rozvíjení, 

- poskytovat metodickou pomoc, vydávat odborné publikace a časopisy, výukové a informační materiály a zajišťovat jejich distribuci, organizovat odborné kursy, školení, zkoušky, 

- poskytovat služby včetně nákupu a distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů, 

- využívat získané dotační prostředky. 

8) Svaz i jeho pobočné spolky realizují své poslání i jako veřejně prospěšné. K zajištění svého poslání mohou vykonávat obchodní činnost a podpůrné služby v souladu s právními předpisy. Posláním svazu je zajistit realizaci činností, které spolu vzájemně souvisejí, jsou systematicky propojené a tvoří předmět jeho hlavní činnosti.Stanovy 

Českého rybářského svazu

 

 

 

 
 

 

 

Celý článek

Upozorneni

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu přechodu na elektronickou evidenci členů MO ČRS Újezd nad Lesy prosíme, při odevzdání a zakoupení POVOLENKY K LOVU RYB přinést s sebou –
ČLENSKOU LEGITIMACI
+
RYBÁŘSKÝ LÍSTEK

 

 

Celý článek

ÚŘEDNÍ HODINY:

VŽDY PONDĚLÍ

LEDEN-ČERVEN                                   17.00-19.00 HODIN 

ČERVENEC-SRPEN                                             ZAVŘENO 

ZÁŘÍ-LISTOPAD       1.A 3. PONDĚLÍ     17.00-18.00 HODIN

 PROSINEC              1.-3. PONDĚLÍ      17.00-19.00 HODIN

 

počítadlo.abz.cz