RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ 2019

 

Úřední hodiny u chovného rybníka

Leden-červen                      pondělí 17.00-19.00 hod.

Červenec-srpen                                            ZAVŘENO

Září-listopad             1.a 3. pondělí  17.00-18.00 hod.

Prosinec                1.2. a 3. pondělí  17.00-19.00 hod.

 

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu přechodu na elektronickou evidenci členů
MO ČRS Újezd nad Lesy prosíme při odevzdání a zakoupení 
POVOLENKY K LOVU RYB
přinést s sebou
ČLENSKOU LEGITIMACI + RYBÁŘSKÝ LÍSTEK !!!

 

-  Upozorňujeme na nutnost včasného odevzdání úlovkových lístků, tj. nejpozději do 15-ti dnů po skončení platnosti povolenky !!!

- Platba povolenek,členství a nepeněžního členského příspěvku bude prováděna v hotovosti na klubovně MO

-  Členské příspěvky je nutno uhradit nejpozději do konce dubna 2018

-   Každý z členů MO je povinen odevzdat minimálně 2 kg suchého chleba nebo pečiva pro chov ryb. Odběr vždy v úředních hodinách v klubovně MO

-  Plnění nefinanční části členského příspěvku (brigády) se bude v roce 2018 konat vždy od 07.00 hodin u chovného rybníka v těchto termínech :28.dubna,12.května,1.září a 8.září 2018

POZOR:  Dorost od 16-ti do 18-ti let má stejná práva a povinnosti jako dospělí člen, tj. vztahuje se na něj plnění nepeněžního členského příspěvku (brigády), které plní pod dozorem určeného dospělého člena ve výše uvedených termínech či termínech mládeže.U stávajících členů se jedná o 10 hodin, nový člen 20 hodin. Nefinanční část (brigády) je možno u členů starších 18-ti let splnit i finanční úhradou, kdy se jedna hodina rovná částce 50,-Kč.Tato úhrada je splatná v úředních hodinách v klubovně MO.V roce 2019 se plní nepeněžní část členského příspěvku pro rok 2020 a to nejpozději do 30.11.2019. Platby není možno přetahovat do roku 2020 spolu s placením členského příspěvku

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY MO ČRS

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

2.3.2019 od 14:00 hod na klubovně MO

Účast na výroční členské schůzi je povinná
- patří mezi základní členské povinnosti !!!

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

                          Děti :    27.04.2019 od 07.00 do 12.00 hodin

                                       26.10.2019 od 09.00 do 14.00 hodin

                     Dospělí :   28.04.2019 od 06.30 do 14.00 hodin

                                       27.10.2019 od 07.00 do 14.00 hodin

 

    Start na závodech dětí je pro nerybaře podmíněn věkem v rozmezí 6-15 let. O výjimkách rozhoduje pořadatel, tj. určený člen výboru MO ČRS Újezd nad Lesy
Start na závodech dospělých je podmíněn
odpracováním 50 % nepeněžního členského
příspěvku (brigád),tj. 5 hodin.

 

 

RYBÁŘSKÁ   DOLOVNÁ

Dolovná  2.11.2019 

 

VÝLOVY

19.10.2019 – chovný rybník u klubovny MO

 

 

TELEFONNÍ SPOJENÍ A ADRESY

 

                                

 

Melichar Václav     předseda MO             602 668 702

Král Ladislav          místopředseda MO   723 357 399

Hrubý Aleš             jednatel MO                602 947 507

Pospíšil Jaroslav  hospodář                    604 180 183

Hrubý Petr             brigády                        604 209 941

Vilhelm Jan           člen  h. výboru            606 879 306

Franc Jan              povolenky                    776 601 010 

Slavíček Aleš        vedoucí mládeže         608 213 280

Košnářová Iva      vedoucí mládeže         773 089 134  

Hnízdil Zdeněk     rozhodčí RT                 603 251 453

Dostál Ladislav     rozhodčí RT                 602 808 801

 

www : mocrs-ujezd.cz

e-mail: crsmo.ujezdnadlesy@centrum.cz